Подкрепи семеен център “Малки чудеса”! Комплексна подкрепа за ранно детско развитие

Необходима сума
30000 лв.
набрани 6879.5 лв. до момента
22% Complete

Как семеен център "Малки чудеса" помага на недоносените деца и децата със специални потребности?

Първият и единствен до момента център, предоставящ специализирана подкрепа и терапия на преждевременно родените деца и техните семейства в България. Основният фокус на центъра е подкрепата на ранното детско развитие за деца от раждането до седмата година. Нашите специалисти работят в посока проследяване, превенция и ранно откриване на трудности в развитието при състояния, характерни за недоносените деца. Някои от най-често срещаните затруднения са свързани с говора и двигателното развитие, сензорната преработка, храненето, училищните умения, емоционални и психологически проблеми. Всички те могат да бъдат преодолени или влиянието им да бъде значително редуцирано, ако са своевременно открити и адресирани. Не на последно място, в Център се провеждат терапевтични групи за деца с различна насоченост, както и групи за подкрепа и взаимопомощ за родителите на недоносени деца и деца с увреждания.

 

 

 

Как вашата подкрепа ще помогне насемеен център "Малки чудеса"?

Мисията на Семейния център е да подкрепи възможно повече деца по пътя на развитието на техните индивидуални способности и потенциал. В този смисъл ние се стремим към обезпечаването на три основни аспекта от работата си - устойчивост на предоставяне на услугите за всички деца и семейства; поддържане и обновяване на материалната си база; развитие на експертизата на специалистите, работещи в Центъра, за да бъдат те максимално полезни на децата. Ето защо, подкрепяйки работата на Семеен център „Малки чудеса“, вие подкрепяте:

  • Социална програма за семейства в неравностойно положение – програмата осигурява дофинансиране на терапията на деца, чиито семейства нямат финансова възможност да посрещнат подобен разход. Социалната програма осигурява устойчивостта, нужна, за да са спокойни родителите, че децата им ще получат необходимата подкрепа толкова, колкото е необходимо.

  • Изграждане на зала за психомоторно развитие – създаването на подобно пространство в Центъра ще осигури възможност за предоставяне на комплексна подкрепа на детското познавателно, психическо и физическо развитие чрез прилагане на специфични игрови подходи.

  • Осигуряване на надграждащи обучения за специалистите на Центъра – ние държим изключително на качеството на работа на нашите специалисти, което е свързано с осигуряване на участия в местни и международни обучения в областта на ранното детско развитие, супервизиране на работата на екипа от утвърдени специалисти в областта, както и достъп до нови научни изследвания и литература.
Име и фамилия Общо Последни Начин на плащане
Валери Булев 785 лв. 785 лв. Byorder
Калина Колчагова 10 лв. 10 лв. Byorder
Виктория Чучумишева 2949 лв. 2949 лв. Byorder
Гергана Грозданова от името на детска градина 46 "Жива вода", гр. СОФИЯ 1434.5 лв. 1434.5 лв. Byorder
С. Л. 100 лв. 200 лв. Paypal
Няма намерени данни, отговарящи на Вашето запитване.

Подкрепи семеен център “Малки чудеса”! Комплексна подкрепа за ранно детско развитие

Необходима сума
30000 лв.
набрани 6879.5 лв. до момента
22% Complete

Подкрепи недоносените бебета сега!
Избери от 3 активни кампании.

Подкрепяме недоносените деца и техните семейства. Усилията ни са фокусирани към осигуряване на комплексна подкрепа за най-малките и уязвими пациенти - от раждането им, през престоя в болница, до грижата след изписването. Избери каузата, която смяташ за най-важна!
Медицинска апаратура

Медицинска апаратура

Липсата на апаратура може да застраши живота на бебето
Семейни стаи в болниците

Семейни стаи в болниците

Защото бебето има нужда от своите родители
Семеен Център Малки чудеса

Семеен Център “Малки чудеса”

Защото всяко бебе има право да развие пълния си потенциал

Онлайн платформа "Големи чудеса за малките герои" | Кампания на фондация "Нашите недоносени деца" 2018

Back to Top